Oyka Kağıt Ambalaj / Çaycuma

Proje Tarihi: 01.10.2019

KULLANILMIŞ KÖMÜR KAZANI MONTAJ VE DEVREYE ALMA İŞİ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
İşbu sözleşmenin müteakip maddeleri ve ekleri karşılıklı müzakere edilerek oluşturulmuş ve karşılıklı mutabakata varılmış olup İstasyon Mah. Perşembe Yolu Üzeri Cengiz Topel Cad. 67900 Çaycuma / Zonguldak adresinde mukim OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİ ve TİCARET A.Ş (Şirket) ve Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Cad. No:3/251 Bağcılar / İstanbul adresinde mukim ALSA ENERJİ A.Ş.

Firma  tarafından  KULLANILMIŞ   KÖMÜR   KAZANI   MONTAJ   VE   DEVREYE    ALMA İŞLERİ’nin Ek-1 Teknik Şartnamede belirtilen hususlara göre ve teknik şartnameye uygun olarak anahtar teslimi yapılması işidir.

Kömür kazanının Würzburg, ALMANYA’da demontajı ve kazana ait demonte edilen malzeme ve ekipmanların Şirketin Çaycuma / ZONGULDAK adresinde bulunan tesislerine sevkiyatı, ŞİRKET tarafından yapılacak ve firmaya ŞİRKET sahasında araç üstü olarak teslim edilecektir

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İş bu sözleşme kapsamı işe en geç  01.10.2019 tarihinde başlanacaktır.
Zaman planlaması yapılan ve kapsamında tarif edilen kazanın montajı ve devreye alması iş başlangıç tarihinden itibaren en fazla 120 (yüzyirmi) takvim gününde olmak üzere en geç 20.02.2010 tarihinde tamamlanacaktır. İşler, bu süreyi kapsayan termin programına göre yürütülecektir. Sözleşme süresinin bitim tarihinden önce taraflardan birinin ihbarına, karşı tarafın mutabakatı ile varılacak anlaşmaya bağlı olarak, sözleşmenin süresi uzatılabilir ve sözleşme miktarı ve bedeli değiştirilebilir.

EK-1 TEKNİK ŞARTNAME

  1. İŞİN KONUSU
    ŞİRKET’in Çaycuma / ZONGULDAK adresinde bulunan ayrıca aşağıda teknik değerleri verilen biyokütle kazanının, belirtilen teknik ve genel hususlar kapsamında revizyonu için imalata esas olacak projelerin detayları ile birlikte DWG olarak çizimi, projelere göre imalatlarının yaptırılması işidir.

TEKNİK ŞARTNAME EKLERİ:

Ek-1 Kurum üfleyici konumları ve montaj şeması
Ek-2 Dram imalat notları
Ek-3 Biokütle kazanı genel yerleşim mevcut ve sonraki
WG-Ek-4 Dram downcomer nozul bağlantısı
Ek-5 Sekonder hava bağlantı şemaları ve kesit resimleri
Ek-6 Duvar yıkama kurum üfleyici montaj şeması
Ek-7 Duvar yıkama Wall Blower S-E 117 montaj resmi

 

Biyokütle Kazanı teknik değerleri;

İmal Yılı                      : 2007
Model                          : İleri İtimli Izgaralı
Kapasite                     : 35 ton/h
Dizayn Basıncı           : 59 barg
İşletme Basıncı          : 53 barg
Sıcaklık                        : 450 °C
Kömür Kazanı             : 900.t

 

ADRES

ALSA ENERJİ A.Ş.
Maslak Mah.Eski büyükdere cad. Orjin iş merkezi sitesi no:27/31 Sarıyer / İstanbul  Türkiye

İLETİŞİM

Tel : +90 212 403 9440
Fax:+90 212 403 9440
E-Mail: info@alsagroup.de
Web: www.alsagroup.de

Web Sitemizde Çerezler kullanılmaktadır. Bazıları kesinlikle gereklidir, diğerleri ise web sitemizdeki kullanıcı deneyiminizi geliştirmemize izin verir.
Language