Boru Hat Hizmetleri

Doğal gaz, petrol, su, kimyasal ürünler ve hava yakıt besleme sistemleriHizmet alan kapsamımız:

  • Planlama
  • Lojistik
  • Düşük inşaat
  • Boru yapımı

– Alternatif montaj yöntemleri

– Su kavşakları (açık ve kapalı yapımında)

– Kaçak tespit sistemi ve görselleştirme

– Hatların optimazyonu

– Otomatik ve mekanik kaynak işlemleri

– İlk kullanım

– Basınç testleri

Pipeline4Pipeline5

 

Pipeline6